o firmie

5dB Ride spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Biuro firmy: ul. Kawalerzystów 17/12, 53-004 Wrocław
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Numer KRS: 0000712541
NIP: 8992838554
Kapitał zakładowy: 5000zł